Tôm hùm Alaska sống

Giá từ: 790.000đ đến 960.000đ
790.000đ
Xem tiếp

Tôm hùm bông sống

Giá từ: 1.450.000đ đến 1.950.000đ
1.450.000đ
Xem tiếp

Tôm hùm xanh sống

Giá từ: 790.000đ đến 990.000đ
790.000đ
Xem tiếp

Tôm sú size lớn

Giá từ: 490.000đ đến 750.000đ
490.000đ
Xem tiếp

Tôm tít (bề bề)

Giá từ: 390.000đ đến 450.000đ
390.000đ
Xem tiếp

Ghẹ xanh Tươi sống

Giá từ: 420.000đ đến 490.000đ
420.000đ
Xem tiếp

Cá mú đen

Giá từ: 230.000đ đến 290.000đ
230.000đ
Xem tiếp

Cá tầm Sapa

Giá từ: 175.000đ đến 250.000đ
175.000đ
Xem tiếp

Cua thịt Cà Mau

Giá từ: 450.000đ đến 550.000đ
450.000đ
Xem tiếp

Cua hoàng đế Alaska

Giá từ: 1.750.000đ đến 2.150.000đ
1.750.000đ
Xem tiếp

Cua đá Canada

Giá từ: 790.000đ đến 890.000đ
790.000đ
Xem tiếp

Sò huyết size lớn

Giá từ: 250.000đ đến 450.000đ
250.000đ
Xem tiếp

Ốc hương size lớn

Giá từ: 250.000đ đến 390.000đ
250.000đ
Xem tiếp

Hàu sữa pháp

Giá từ: 60.000đ đến 95.000đ
60.000đ
Xem tiếp

Tu hài Canada

Giá từ: 650.000đ đến 1.150.000đ
650.000đ
Xem tiếp

Vẹm New Zealand

Giá từ: 150.000đ đến 290.000đ
150.000đ
Xem tiếp
  • CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

  • GIÁ RẺ CÂN ĐỦ

  • GIAO NHẬN TẠI NHÀ

  • ĐÓNG GÓI CẨN THẬN