Giá từ 590.000đ đến 650.000đ
650.000đ
Chi tiết

Giá từ 90.000đ đến 120.000đ
90.000đ
Chi tiết

Giá từ 690.000đ đến 790.000đ
690.000đ
Chi tiết

Giá từ 790.000đ đến 850.000đ
790.000đ
Chi tiết

Giá từ 790.000đ đến 990.000đ
790.000đ
Chi tiết

Giá từ 790.000đ đến 850.000đ
790.000đ
Chi tiết

Giá từ 250.000đ đến 350.000đ
250.000đ
Chi tiết

Giá từ 0đ đến 0đ
Chi tiết

Giá từ 280.000đ đến 320.000đ
280.000đ
Chi tiết

Giá từ 0đ đến 0đ
Chi tiết

Giá từ 0đ đến 0đ
Chi tiết

Giá từ 0đ đến 0đ
Chi tiết

Giá từ 130.000đ đến 160.000đ
130.000đ
Chi tiết

Giá từ 0đ đến 0đ
Chi tiết

Giá từ 190.000đ đến 250.000đ
190.000đ
Chi tiết

Giá từ 790.000đ đến 1.250.000đ
790.000đ
Chi tiết

Giá từ 290.000đ đến 290.000đ
290.000đ
Chi tiết

Giá từ 750.000đ đến 1.150.000đ
750.000đ
Chi tiết

Giá từ 100.000đ đến 120.000đ
100.000đ
Chi tiết

Giá từ 390.000đ đến 420.000đ
390.000đ
Chi tiết

Giá từ 250.000đ đến 450.000đ
250.000đ
Chi tiết

Giá từ 790.000đ đến 890.000đ
790.000đ
Chi tiết

Giá từ 1.950.000đ đến 2.050.000đ
2.050.000đ
Chi tiết

Giá từ 520.000đ đến 580.000đ
520.000đ
Chi tiết
Lộc Biển seafood

LỘC BIỂN

Fresh Seafood

GIAO HÀNG MIỀN BẮC

BAO SỐNG TẬN NƠI

0399.066.880 (số Viettel)

0911.077.990 (số có Zalo)

K31-Trung Văn Vinaconex 3, Nam Từ Liêm, HN

(Click xem hình ảnh shop và đường đi)